3.Sınıf Türkçe Testi (Sıfat)

1. Fiiller için aşağıdakilerden hangisi dogrudur?
İş,hareket,oluş,bildirirler
İsimlerin yerine kullanılırlar.
Varlıkları nitelerler.
Varlıklara ad olurlar.
2. "Kitapçıdan bir şiir kitabı aldım" cümlesindeki hangi kelime iş bildirmektedir?
Kitapçıdan
Bir
Şiir
Aldım
3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine mastar eki getirilemez?
Yüz
Kalk
Yürü
Baş
4. Aşağıdakilerden hangisi geçmişte yapılan bir işi belirtir?
kırılacak
çektim
itiyorsun
kaldır
5. "Sarı saçları dalgalanıyor rüzğarda." cümlesinde hangi sözcük fiil-dir?
dalagalanıyor.
saçları
sarı
rüzğarda
6. Aşağıdakilerden hangisi şu anda yapılan bir işi belirtir?
yüzdüler
koşuyorum
dönecek
yürürler
7. "Doludan korunmak için bir saçağın altına girdiler?" cümlesinde fiil olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
doludan
altına
için
girdiler
8. Aşağıdakilerden hangisi fiil değildir?
Karardı
İyleştim
Doğru
Süslenmiş
9. Aşağıdakilerden hangisi, işi birden çok kişinin yaptığını gösterir?
Aldım
Aldın
Aldı
Aldık
10. "Nereden aldınız o güzel elbiseyi?" cümlesinde fiil olan kelime hangisidir?
Elbiseyi
Güzel
Aldınız
Nerden
11. Aşağıdakilerden hangisinde işi yapan bir kişidir?
Verecekler
Vereceğiz
Vereceksin
Vereceksiniz
12. Aşağıdaki fiillerden hangisi olumludur?
Yapamadı
Gidiyorum
Çalışmadım
Alamadım
13. Aşağıdaki fiilleden hangisi olumsuzdur?
Kırdım
Kopardım
Oynamadık
Yıktın
14. Aşağıdaki sözlerin hangisinde hareket vardır?
Sarı yaprak
Düşen yaprak
Defter yaprağı
Üç yaprak
15. Aşağıdaki fiillerden hangisi bir anda olup biten bir olayı anlatır?
Uzamak
Uyumak
Kırılmak
Uzaklaşmak
16. Ödenmiş fiilinin zamanı hangisidir?
Şimdiki zaman
Gelecek zaman
Geniş zaman
Geçmiş zaman
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, işin bitmediğini yapılmakta olduğunu göstermektedir?
Danışan dağlar aşmış.
Türkçe ödevimi hazırlıyorum.
Tatilde bir yere gitmeyeceğiz.
Bu hikayeyi çok beğendim.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işin yapıldığı zaman farklıdır?
Ayşe oyun oynuyor.
Gökçe okula gitti.
Güven şarkı söyledi.
Aylin yazı yazdı.
19. Hangi cümlenin yüklemi şimdiki zamana aittir?
Kış geldi.
Ağaçlar yaprak döküyor.
Bahçemize yeni çiçekler dikeceğiz.
Yakında karda yağar.
20. Aşağıdaki iş bildiren kelimeler ile işi yapan kişi eşlemelerinden hangisi yanlıştır?
Gezdik - Onlar
Gittim - Ben
Yaptın - Sen
Aldınız - Siz
<****** type=text/**********> makeFlash('dergi_gazete_flash','215','28','/resim/dergi.swf','transparent','','','','','','');

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !