3.Sınıf Türkçe Testi (Kelime)

 

1.

 

"Gemicilere" sözcüğünün kökü aşağıdakilerden hangisidir?

Gemi
Gemici
Gemiciler
Gem
2. Aşağıdakilerden hangisi yapım eki almamıştır?
oyuncu
tuzsuz
derslik
kuzular
3. Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcük değildir?
başlık
gözlem
saymak
Patates
4. "Benim babam balıkçı idi" cümlesinde türemiş sözcük hangisidir?
babam
benim
balıkçı
idi
5. Aşağıdakilerden hangisi Şeker kelimesine eklenmiş yapım ekidir?
Şeker-lik
Şeker-de
Şeker-ler
Şeker-li
6. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür?
Sevgili
Tembel
Akciğer
Ankaralı
7. Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?
Karadeniz
Zürafa
Akciğer
Uludağ
8. "Bozkır, tarla, ekin, avcı" sözcükleri sırası ile yapıları bakımından nasıl sıralanır?
Birleşik-basit-türemiş-türemiş
Türemiş-basit-birleşik-birleşik
Birleşik-türemiş-basit-türemiş
Basit-birleşik-türemiş-türemiş
9. Yazılış ve söylenişleri ayrı, anlamları ise aynı olan sözcüklere ne denir?
Zıt anlamlı
Eş anlamlı
Eş sesli
Yakın anlamlı
10. "Arkadaşım benim masum olduğumu uzun zaman sonra anladı" cümlesindeki masum sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Sakin
Sessiz
Çekingen
Suçsuz
11. "Zengin" kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Bolluk
Yoksul
Cömert
Kuvvetli
12. "Uzun" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Kısa
Büyük
Küçük
Alçak
13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler yan yana kullanılmıştır?
Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.
Arkadaşım ve ben harıl harıl ders çalışıyoruz.
Sokaktaki çocuk ileri geri konuşuyordu.
Yaramazlık yapma, uslu uslu oyna.
14. Aşağıdakilerden sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?
Yazı
Yemek
Çakmak
Gezmek
15. "Yüz" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
Yüzün çok sağlıklı görünüyor.
Sakızımı yüz liraya aldım.
Top yüzüme çarptı.
Yüzümü yıkamadan kahvaltıya oturmam.
16. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en son yer alır?
araba
perde
yazlık
cetvel
17. Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?
Evsiz
Evde
Evli
Evimiz
18. "Babam çok hızlı yürüyordu." cümlesindeki hızlı sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
Yavaş
Çabuk
Ağır
Acele
19. Aşağıdakilerden hangisi zıt (karşıt) anlamlı değildir?
Siyah-beyaz
Büyük-küçük
Sıcak-soğuk
Masa-sandalye
20. Aşağıdakilerden hangisi sözlükte ilk önce gelir?
İğne
tava
nadir
ulu

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !