3.Sınıf Türkçe Testi (Cümle Bilgisi)

1. Aşağıdakilerden hangisi cümledir?
Arkadaşıma gidemediğim zaman
Oyuncaklarımı çok sevdiğimden
Ayşe babaannesine gitti
Öğretmenimiz konuşurken
2. Duygu ve düşüncelerimizi anlattığımız anlamlı ve kurallı söz dizisine ne denir?
Kelime
Paragraf
Sözcük
Cümle
3. Cümle en az kaç kelimeden oluşur?
3
1
4
2
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cümle değildir?
Kırlarda çicek toplarken
Ayşe her zaman annesine yardım eder
Babam eve erken geldi
Kalemlerim yere düştü
5. Bir isteği, bir durumu anlatan cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
Virgül
Soru işareti
Nokta
Ünlem
6. Bir durumu öğrenmek için kurulan soru anlamlı cümlelerin sonuna hangi noktalama işareti konur?
Soru işareti
Virgül
Ünlem
Nokta
7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti gelmelidir?
Annem ile sinemaya gittik
Vah zavallı yaralı kuş
Yemeğini yedin mi
Otobüsle Marmaris'e gittim
8. "Bakkala giden oğlumu ....... " kelime dizisini aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile tamamlarsak anlamlı bir cümle olur?
aldığımda
koştu
götürdüm
bekliyorum
9. Bir işin (eylemin) yapıldığını veya yapılacağını bildiren cümlelere ne denir?
Olumsuz cümle
Olumlu cümle
Soru cümlesi
Cümle
10. Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?
Kardeşimi öpme.
Bisikletime binmeni istemiyorum.
Oyuncaklarımla oynayabilirsin.
Derselerime çalışmayacağım.
11. Bir işin (eylemin) yapılmadığını veya yapılmayacağını bildiren cümlelere ne denir?
Olumlu cümle
Soru cümlesi
Duygulu cümle
Olumsuz cümle
12. "Yarın arkadaşlarım bize ............" cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelirse cümle olumsuz olur?
gelirse
geldiler
gelemeyecek
gelmişler
13. Cümlede hareket, oluş, iş bildiren kelimelere ne denir?
Özne
Yüklem
Zamir
Sıfat
14. Cümlede hareketi veya işi yapan kelimeye ne denir?
Yüklem
Zamir
Özne
Sıfat
15. Yüklemin anlamını durum, yer, yön, sebep gibi yönlerden tamamlayan kelimelere ne denir?
Tümleç
Yüklem
Özne
Sıfat
16. "Ahmet tatile gidiyor." cümlesindeki öğelerin dizilişleri aşağıdakilerden hangisidir?
Özne-yüklem-tümleç
Özne-tümleç-sıfat
Özne-tümleç-yüklem
Özne-yüklem-tümleç
17. Yüklemi sonunda bulunan cümleye ne denir?
Düz cümle
Kurallı cümle
Kuralsız cümle
Karışık cümle
18. Yüklemi sonunda bulunmayan cümlelere ne denir?
Devrik cümle
Kurallı cümle
Karışık cümle
Anlamsız cümle
19. "Çiçekleri-çok-annem-sever" sözcüklerinden kurallı bir cümle yapılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
Sever annem çok çiçekleri.
Çok sever annem çiçekleri.
Çiçekleri çok sever annem.
Annem çiçekleri çok sever.
20. "Dün hava çok güzeldi." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?
Hava
Dün
Çok
Güzeldi

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !