3.Sınıf Hayat Bilgisi Testi(Okulumuz Açıldı)

1. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta bulundurulmaz?
Kitap dolabı
Atatürk resmi
Öğretmen masası
Parti bayrağı
2. Ülkemizde ilköğretim kaç yıldır?
5
8
14
6
3. "İlköğretim Haftası" ne zaman kutlanır?
Okulların açıldığı ay
Okullar açıldıktan iki hafta sonra
Okulların açıldığı hafta
Okulların tatil olduğu ay
4. Okuma, yazma öğrendiğimiz, çeşitli bilgi ve beceriler edindiğimiz eğitim ve öğretim kurumuna ne denir?
sınıf
kurs
ders
okul
5. Aşağıdakilerden hangisi okulumuzun bölümü değildir?
Öğretmen odası
Kitaplık
Pastane
Müdür odası
6. Okulumuz hangi ayda açılır?
Temmuz
Haziran
Ekim
Eylül
7. Eğitici kollarda görev alacak öğrenciler kimin tarafından seçilir?
Sınıf arkadaşları
Hizmetliler
Öğretmenler
Müdür
8. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin görevi değildir?
Okula zamanında gitmek devamsızlık etmemek.
Aldıkları görevleri istedikleri zaman yerine getirmek.
Sınıfta gürültü yapmamak.
Öğretmenlerine saygılı davranmak.
9. Aşağıdakilerden hangisi eğitici kollar arasında söylenemez?
Müzik kolu
Havacılık kolu
Kızılay kolu
Tatil kolu
10. Okulun açılışı ile kapanışı arasında geçen zamana ne denir?
Eğitim yılı
Okula gidip gelme yılı
Arkadaşlarla beraber olma yılı
Öğrenme yılı
11. Tatilin yararı aşağıdakilerden hangisidir?
Oyun oynayabilme
Ders çalışabilme
Dinlenme
Kitap okuma
12. Aşağıdakilerden hangisi toplu yaşayış kuralları arasında değildir?
Trafik kuralları
Ahlak kuralları
Bencillik
Yardımlaşma
13. Aşağıdakilerden hangisi okulun düzeninden sorumlu değildir?
Müdür
Veliler
Öğrenciler
Öğretmenler
14. Aşağıdakilerden hangisi eğitici kolların görevleri arasında değildir?
Öğrencilerin okuldaki işbölümüne katılmalarını sağlamak.
Ders dışı sosyal etkinlikler düzenlemek.
Yetenekleri ortaya çıkarmak.
Sınıf geçmeyi öğretmek.
15. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün görevi değildir?
Öğrencilerin kayıtlarını yapmak
Yazışmalar yapmak
Okul aile ilişkilerini düzenlemek
Ders zilini çalmak
16. Sınıf başkanlığı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Aday olunur
Öğretmen kendisi seçer
Oyalamaya herkes katılır
En çok oy alan aday kazanır.
17. Lavabo ve tuvaletleri temiz tutmak, eğitici kollarda görev almak, okul çalışanlarına yardımıcı olmak, beslenme, sağlık ve temizlik kurallarına uymak, aldıkları görevleri eksiksiz yerine getirmek kimin görevleri arasındadır?
Müdür
Öğretmen
Hizmetli
Öğrenci
18. Ülkemizde ilköğretim hangi yaşlar arasındadır?
5-10
7-13
6-14
8-15
19. Aşağıdakilerden hangisi okul laboratuvarında bulunmaz?
Mikroskop
Yerküre
Ünite levhaları
Oyun araçları
20. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin görevleri arasında değildir?
Ders planı yapmak
Sınıftaki düzen ve disiplini sağlamak
Partiler düzenlemek
Okul-aile ilişkisini kurmak

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !