3.Sınıf Hayat Bilgisi Testi(Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk)

1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihidir?
19 Mayıs 1919
23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
20 Ekim 1923
2. 1914-1918 yılları arasında yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Cumhuriyet Savaşı
İkinci Dünya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı
Kurtuluş Savaşı
3. Kurtuluş Savaşının başladığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
19 Mayıs 1923
23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
19 Mayıs 1919
4. Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?
29 Ekim 1923
13 Ekim 1923
23 Nisan 1920
23 Nisan 1923
5. Aşağıdakilerden hangisi milli bayramımız değildir?
Cumhuriyet Bayramı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ramazan Bayramı
Zafer Bayramı
6. Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilen Osmanlı Devleti ile savaşı kazanan devletler arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yapıldı?
Lozan Antlaşması
Mudanya Antlaşması
İstanbul Antlaşması
Mondros Antlaşması
7. 9 Eylül 1922 tarihinde aşağıdakilerden hangisi yaşanmıştır?
Kurtuluş Savaşı'nın bitmesi.
İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşu.
Mondros Ateşkes antlaşmasının imzalanması.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı.
8. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin özelliği değildir?
Hükümet , meclisin çıkardığı yasalara uygun ülkeyi yönetir.
Halkın seçtiği milletvekilleri meclisi oluşturur.
Halk ülke yönetiminde söz sahibi olamaz.
Milletin seçme ve seçilme hakkı vardır.
9. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk hangi tarihte bu göreve gelmiştir?
23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
19 Mayıs 1919
29 Ekim 1920
10. Hangi savaş sonunda Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazi ünvanı verildi?
Mudanya Savaşı
Birinci Dünya Savaşı
Sakarya Savaşı
Kurtuluş Savaşı
11. Atatürk hangi tarihte doğdu?
1881
1981
1880
1883
12. 10 Kasım 1938'de saat dokuzu beş geçe Atatürk nerede öldü?
Savaşta
Dolmabahçe Sarayı'nda
Anıtkabir'de
Ankara'da
13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İlkeleri arasında değildir?
Devletçilik
Laiklik
Milliyetçilik
Kılık kıyafet
14. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması hangi Atatürk ilkesidir?
Milliyetçilik
Laiklik
Devletçilik
Inkilapçılık
15. Halkın kendi başına yapacağı işlerin devlet tarafından yapılması hangi Atatürk ilkesi ile ilgilidir?
Devletçilik
Milliyetçilik
Halkçılık
Inkilapçılık
16. Vatanın ve milletin bütünlüğünü, toplumun huzur ve güvenini bozmadan vatandaşın gazete, dergi ve kitap çıkarmasına ne denir?
Düşünce özgürlüğü
Konuşma özgürlüğü
Yazı özgürlüğü
Basın özgürlüğü
17. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özellikleri arasında sayılamaz?
Zeki ve çalışkandır.
Inkilapçı ve devlet adamıdır.
Devlet düşmanlarına karşı affedicidir.
Devletin çıkarlarını ön planda tutardı.
18. Atatürk öldüğü zaman kaç yaşındaydı?
55
57
60
58
19. Atatürk Anıtkabir'e hangi tarihte konuldu?
10 Kasım 1938
10 Kasım 1950
10 Kasım 1953
10 Kasım 1939
20. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemine ait ölçülerdendir?
Litre
Okka
Kilogram
Metre

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !